آلبوم تصایر و سفرنامه تصویری

اینجا میتوانید آلبوم تصایر زهره اعتضاد را ببینید.

۳۰ بهمن, ۱۴۰۲

آلبوم تصاویر نمایشگاه تماشاگر خیال – مهرداد مال کرج (۱۴۰۲)

۲ آذر, ۱۴۰۲

آلبوم تصاویر نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی و خوشنویسی و عکاسی و…افراد دارای معلولیت (۱۴۰۲)

۲ آذر, ۱۴۰۲

آلبوم تصاویر تاش عشق بر بوم اراده – نمایشگاه انفرادی زهره اعتضاد السلطنه (۱۴۰۲)

۲۶ تیر, ۱۴۰۲

آلبوم تصاویر نمایشگاه گروهی شاگردان، یادواره استاد حسین کاشیان (۱۴۰۲)

۲۹ مهر, ۱۴۰۱

آلبوم تصاویر نمایشگاه گروهی ذهن خلاق یک طراح (۱۴۰۱)

۲۰ شهریور, ۱۴۰۱

آلبوم تصاویر نمایشگاه گروهی آینه درون – برج آزادی (۱۴۰۱)

۱ مرداد, ۱۴۰۱

آلبوم تصاویر نمایشگاه نقاشی یاقوت سرخ – گالری آیریک (۱۴۰۱)

۲۰ تیر, ۱۴۰۱

آلبوم تصاویر نمایشگاه نقاشی با عنوان دوستی هنرمندان (۱۴۰۱)

۶ خرداد, ۱۴۰۱

آلبوم تصاویر نمایشگاه نقاشی زهره اعتضاد در گالری مدیا (۱۴۰۱)

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

آلبوم تصاویر نمایشگاه نقاشی زهره اعتضاد (۱۳۸۵)

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

آلبوم تصاویر نمایشگاه نقاشی زهره اعتضاد (۱۳۸۵)

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

نمایشگاه صنایع دستی زهره اعتضاد (۱۳۹۰)

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

آلبوم تصاویر سفر کویت زهره اعتضاد (۱۳۹۱)