آلبوم تصاویر نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی و خوشنویسی و عکاسی و…افراد دارای معلولیت (۱۴۰۲)