تاش عشق بر بوم اراده – نمایشگاه انفرادی زهره اعتضاد السلطنه

نمایش انفرادی مجموعه آثار نقاشی زهره اعتضاد السلطنه در نگارخانه نقش جهان

عنوان: تاش عشق بر بوم اراده

تاریخ: ۱۴ لغایت ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲