تعویق برگزاری مسابقه بین المللی آشپزی معلولین در استانبول

مسابقه بین المللی آشپزی معلولین در استانبول ترکیه که قرار بود اواخر مرادا ماه برگزار شود، بدلیل انفجار معدن در نزدیکی محل مسابقه، به تعویق افتاده و برگزاری آن به ماه سپتامبر میلادی (اواخر مهر ماه) موکول شد.