نمایش آثار زهره اعتضاد در نمایشگاه آغاز پروانگی گالری زرنا


کیوریتور زهرا فکری


۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱


تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان وصال شیرازی و خیابان دانشگاه، کوی اسکو، شـماره 10، طبقه دو