کسب مقام اول مسابقه بین المللی آشپزی معلولین توسط زهره اعتضاد

اولین مسابقه آشپزی بین المللی معلولین در تاریخ 25 نوامبر 2014 در استانبول ترکیه برگزا ر گردید.

در این مسابقه که با حضور معلولین از چهارده کشور برگزار گردید، خانم زهره اعتضاد به نمایندگی از کشور ایران مقام اول را کسب نمود. پس از آن به ترتیب کشوربوسنی ، ترکیه و پاکستان مقام های دوم ، سوم و چهارم را کسب نمودند. داوران این مسابقه نه نفر از بهترین سرآشپزهای ترکیه بودند.