گزارش و مصاحبه

اینجا میتوانید گزارش و مصاحبه هایی که زهره اعتضاد در آن شرکت کرده است را ببینید.

۱ تیر, ۱۴۰۱

زهره اعتضاد میهمان برنامه شب نشینی شبکه جام جم

<iframe src="https://m.telewebion.com/embed/episode/0x28d85a2" width="800" height="500" frameborder="0" allowFullScreen="true" tričká s potlačou איירפודס ۲ איירפודס ۲ krásne ľahko oteplené dámske kozačky איירפודס ۲ tričká s potlačou stojalo za perilo […]
۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۱

زهره اعتضاد میهمان برنامه روایت آرزو شبکه پنج سیما

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

زهره اعتضاد مهمان برنامه محاکات شبکه دو سیما

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

زهره اعتضاد میهمان برنامه خانواده شبکه یک

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

زهره اعتضاد مهمان برنامه حال خوب شبکه سلامت

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مصاحبه زهره اعتضاد با شبکه هیسپان تی وی

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مستند شبکه ای پی از زندگی زهره اعتضاد

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

گزارش و مصاحبه شبکه الصباح کویت از نمایشگاه نقاشی زهره اعتضاد

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

گزارش شبکه الوطن کویت از نمایشگاه زهره اعتضاد

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

نمایشگاه نقاشی زهره اعتضاد در کشور بوسنی

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مستند زندگی زهره اعتضاد در شبکه العربیه

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مستند روشنایی زندگی با حضور زهره اعتضاد

قسمت اول قسمت دوم
۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مستند لبخند خدا شبکه یک با حضور زهره اعتضاد

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

نمایشگاه چالشگران استثنایی با حضور زهره اعتضاد

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مصاحبه زهره اعتضاد با برنامه آفتاب مهربانی شبکه جهانی جام جم

۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مصاحبه زهره اعتضاد و السلطنه در برنامه شب های تابستان شبکه سوم (قسمت دوم)

در این مصاحبه زهره اعتضاد در کنار آقای علی انصاریان، در برنامه شبهای تابستان حضور دارد
۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مصاحبه زهره اعتضاد و السلطنه در برنامه شب های تابستان شبکه سوم (قسمت اول)

در این مصاحبه زهره اعتضاد در کنار آقای علی انصاریان، در برنامه شبهای تابستان حضور دارد
۱۲ آذر, ۱۴۰۰

مصاحبه زهره اعتضاد با برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما