آلبوم تصاویر نمایشگاه گروهی شاگردان، یادواره استاد حسین کاشیان (۱۴۰۲)