مشاهده آثار زهره اعتضاد در نمایشگاه مجازی از جشنواره هنری آوای رنگ ۲

نمایشگاه مجازی آوای رنگ ۲ در هلدینگ هنر ایرانیان، شامل ۶۰ اثر از ۴۰ هنرمند کشورمان از پیشکسوت تا جوان می باشد که در سبکهای مختلفی چون: رئالیسم، طبیعت گرایی، فیگوراتیو و پرتره، هایپررئالیسم، هنرهای سنتی ایرانی و هنرهای رو به فراموشی و درحال نابودی از جمله نقاشی پشت شیشه ارائه شده است.